DÁRCOVSTVÍ KRVE 2017

Dne 8. ledna 2018 mnozí studenti naší školy netrpělivě vyhlíželi příjezd zdravotníků Transfuzní stanice Klatovy a zástupců Českého červeného kříže Domažlice. Konal se totiž pravidelný odběr krve, který se již u nás opakuje více než 15 let.
180119_1 180119_2 180119_3 180119_4
180119_5 180119_6 180119_7 180119_8
180119_9 180119_10 180119_11 180119_12
180119_13 180119_14 180119_15 180119_16
180119_17 180119_18 180119_19 180119_20
180119_21 180119_22 180119_23 180119_24
180119_25 180119_26 180119_27 180119_28
180119_29 180119_30 180119_31 180119_32
180119_33 180119_34 180119_35 180119_36
180119_37 180119_38 180119_39