POLNÍ PRÁCE POKRAČUJÍ

Se zahájením nového školního roku pokraèují i polní práce na školních pozemcích.