ADAPTAČNÍ KURZY TŘÍD 1. A a 1. P

Dne 12. září se uskutečnil ve školním penzionu v Horšově adaptační kurz pro žáky a žákyně prvního ročníku Agropodnikání a 13. září se tohoto kurzu zúčastnili žáci a žákyně oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.