ADAPTAČNÍ KURZY PRO UČEBNÍ OBORY

V říjnu se uskutečnily adaptační kurzy i pro první ročníky všech učebních oborů (1. K, C, 1. M, Z a 1. O). Proběhly opět na školním penzionu v Horšově a zúčastnili se jich nejen žáci jednotlivých tříd, ale i třídní učitelé a výchovná poradkyně.