SÁZENÍ LIP

Dne 1. 11. 2018 vysadili žáci 1. ročníku oboru Agropodnikání
při praxi v areálu školního statku dvě lípy srdčité – Tilia cordata,
jako připomenutí stého výročí založení Československé republiky.