SPORTOVNÍ KROUŽEK PRO DĚTI STÁLE POKRAČUJE

Po vánočních prázdninách jsme opět začali sportovat v rámci našeho atletického kroužku pro
děti. Stejně jako v předchozích letech vedou kroužek společně s učiteli žákyně Předškolní a
mimoškolní pedagogiky.
190201 1 190201 2 190201 3 190201 4
190201 5 190201 6 190201 7 190201 8
190201 9 190201 10 190201 11 190201 12
190201 13 190201 14 190201 15 190201 16
190201 17