PROJEKT STAVBA DOMU - 4. DÍL

KROV, KRYTINA, ZATEPLENÍ A OMÍTKY
Naše „stavba“ opět pokročila. Můžeme stavět májku! Máme hotový krov z příhradových vazníků a položenou krytinu.