DĚTSKÝ DEN V HORŠOVĚ

Dne 31. května zorganizoval první a druhý ročník oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika soutěžní dopoledne
pro šest tříd ze Základní školy v Horšovském Týně.