PRVNÍ SKUPINA CUKRÁŘEK MÁ PRAKTICKOU ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU ZA SEBOU

Ve středu 5. 6. 2019 proběhlo vyhodnocení praktických závěrečných zkoušek u první skupiny žákyň oboru Cukrář.