NÁVŠTĚVA Z MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 přijely na Malý hospodářský dvůr v Horšově dva autobusy dětí se svými učitelkami z Mateřské školy Staňkov.