ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORŮ OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ A CUKRÁŘ