VYSVĚDČENÍ V KERAMICKÉM KROUŽKU

V polovině června se naposled v tomto školním roce konala schůzka keramického kroužku.