VÝLET VLÁČKEM DO POBĚŽOVIC

Od rána krásně svítilo sluníčko a nás to vylákalo k výletu do Poběžovic.