ADAPTAČNÍ KURZY PRVNÍCH ROČNÍKŮ 2019

V průběhu druhého a třetího vyučovací týdne nového školního roku proběhly seznamovací adaptační kurzy všech prvních ročníků jak učebních, tak i studijních oborů.