HIPOTERAPIE, ANEB KDYŽ KONĚ POMÁHAJÍ

Čtvrteční dopoledne patří na Školním hospodářství v Horšově dětem a koním.