UČEBNÍ POMŮCKY PRO CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY MZEČR V HORŠOVĚ

V minulých dnech jsme provedli přejímku zemědělské techniky, učebních pomůcek financovaných z programu COPMZe.