NÁVŠTĚVA NA ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY

V pátek 25. 10. 2019 jsme využili pozvání pana děkana prof. Ing., CSc, dr. h. c. Miloslava Šocha a žáci 2., 3. a 4. ročníku oboru Agropodnikání společně se svými učiteli Ing. Magdou Pavezovou, Ing. Václavem Haladou a vedením školy navštívili Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.