SEMINÁŘ KE ZPRACOVÁNÍ SLADKOVODNÍCH RYB

Dne 28. 1. 2020 se na penzionu V Oboře v Horšově konal seminář o rybách a jejich zpracování, vedl jej pana Ing. Eduard Levý z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.