OBHAJOBY SOČ

Dne 4. února a 5. února 2020 žákyně a žák 3. ročníku Předškolní a mimoškolní pedagogiky a žáci oboru Agropodnikání obhajovali svoje odborné práce.