MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Upozorňujeme na MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
ze dne 17. 9. 2020, které se týká povinného nošení roušek. (informace v přiloženém souboru)