PROVOZ ŠKOLY OD 26. DUBNA 2021

Teoretická výuka pokračuje distanční formou vzdělávání – žáci pracují v systému  Google Classroom, řídí se pokyny vyučujících (studují materiály, plní úkoly, připojují se online).

Praktické vyučování probíhá prezenčně (osobní účast žáků).

Odborný výcvik– podle rozvrhu, praxe studijních oborů – podle rozpisu.

S případnými dotazy se obracejte na třídní učitele, učitele odborného výcviku nebo zástupce ředitelky.