PROVOZ ŠKOLY OD 4. LEDNA 2021

Výuka bude probíhat distanční formou vzdělávání – žáci pracují v systému  Google Classroom, řídí se pokyny vyučujících (studují materiály, plní úkoly, připojují se online).

Účast na distanční formě výuky je povinná.
S případnými dotazy se obracejte na třídní učitele, učitele odborného výcviku nebo zástupce ředitelky.