PROVOZ ŠKOLY

Od 2. do 24. listopadu 2020

Výuka (teoretické i praktické vyučování) probíhá distanční formu vzdělávání – žáci pracují v systému Google Classroom (všem byly předány přístupové údaje), řídí se pokyny vyučujících (studují materiály, plní úkoly, připojují se online).

Od středy 25. listopadu 2020

Výuka závěrečných ročníků přechází na  prezenční formu (teoretické i praktické vyučování – 4.A, 4.P, 2.N, 3.KC, 3.MZ, 3.O).

U teoretického vyučování ostatních ročníků nadále pokračuje distanční forma vzdělávání.

Praktické vyučování všech ročníků přechází na prezenční formu (odborný výcvik podle rozvrhu, praxe studijních oborů podle rozpisu).

Účast na obou formách výuky (prezenční i distanční) je povinná.
S případnými dotazy se obracejte na třídní učitele, učitele odborného výcviku nebo zástupce ředitelky.