VEŘEJNÁ SOUTĚŽ – „PACHT POZEMKŮ HORŠOV“

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122

Se sídlem Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn, IČ: 00376469, DIČ: CZ00376469

vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku

„Pacht pozemků Horšov“

na pacht pozemků v k.ú. Horšov, Horšovský Týn, Kocourov, Mašovice, Polžice.

Zájemci (navrhovatelé) mohou podávat nabídky do 18.6. 2021 do 12:00 hodin.

Podmínky veřejné soutěže včetně všech příloh jsou v níže uvedených souborech.