ZÁVAZNÁ PRAVIDLA PRO ŽÁKY VZHLEDEM KE COVID – 19:

Aktualizace 22. 11. 2021

 • Vstup do budovy školy, na všechna pracoviště školy (dále jen škola) je umožněn pouze žákům nikoliv doprovázejícím osobám
 • Před budovou školy žáci dodržují obecná pravidla
 • Nikdo s příznaky infekce COVID-19 nesmí do školy vstoupit
 • Při vstupu do budovy si žáci dezinfikují ruce
 • Po příchodu do třídy (na pracoviště) si žáci dezinfikují ruce (doporučuje se předchozí umytí vodou a tekutým mýdlem na WC) a hygienu rukou dodržují po celou dobu pobytu ve škole
 • Žáci jsou testováni na COVID – 19 podle platných pokynů MŠMT
 • Často a intenzivně se větrá – o přestávkách i během vyučovacích hodin
 • Pohyb po budově je omezen (použití nejbližšího WC) a dále se žáci řídí pokyny učitelů
 • Při školním stravování žáci dodržují časový harmonogram a sedají si ke stolům s označením jejich třídy (před příchodem do jídelny si důkladně umyjí a vydezinfikují ruce)
 •  V případě pozitivního testu nebo objeví-li se u někoho příznaky infekce v průběhu vyučování, zletilý žák opouští okamžitě školu, nezletilého si musí ihned po oznámení vyzvednout rodiče – v případě, že nedali souhlas se samostatným opuštěním školy (na nezbytně nutnou dobu jsou umístěni v izolační místnosti)
 • Zletilí žáci nebo rodiče nezletilých žáků mají v případě pozitivity nebo příznaků infekce telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
 • Všichni jsou povinni nosit respirátory FFP2 v prostorách školy (během výuky se řídí pokyny vyučujícího)