Maturitní zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 – 2021

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2021.  

Přílohy najdete na na webu msmt.cz

INFORMACE PRO MIMOŘÁDNÝ TERMÍN MZ A PODZIMNÍ TERMÍN MZ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí, že s účinností od 1. července 2021 se zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech a dalších místech uvedených v mimořádném opatření. Tato povinnost se však nevztahuje na žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.

Pro vstup do školy a pohyb po budově školy i nadále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest.

 Proto upozorňujeme na povinnost mít s sebou respirátor na mimořádný termín MZ.

Pro žáky, kteří neuspějí v mimořádném termínu didaktických testů a budou se chtít přihlásit k podzimnímu termínu a ty, kteří budou konat opravné ústní profilové zkoušky v podzimním termínu, platí termín podání přihlášky do 23.7.2021.

Tuto přihlášku přijďte podepsat ve středu 21. 7. 2020 do kabinetu Mgr. Zdeňka Hudcová od 8,00 do 12,00 hodin.

V případě nemožnosti dodržet tento termín kontaktujte Mgr. Zdeňku Hudcovou na tel. čísle 728 746 084 pro domluvení jiného termínu podání přihlášky, nejdéle však do 23. 7. 2021.

VYHLÁŠENÍ DALŠÍCH TERMÍNŮ MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Mimořádný termín praktické maturitní zkoušky oboru Agropodnikání – 26. 8. 2021

Termín náhradních a opravných profilových zkoušek – 8. 9.2021

TERMÍNY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Studijní obor 64-41-L/51 Podnikání

Praktická zkouška z odborných předmětů 22. 4. 2021

Ústní zkouška před zkušební komisí 4. 6. 2021
– ekonomické předměty, účetnictví a dobrovolná zkouška z českého jazyka a z cizího jazyka


Studijní obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Praktická zkouška z odborných předmětů 19. – 21. 4. 2021

Ústní zkouška před zkušební komisí 1. – 4. 6. 2021
– pedagogika, psychologie a dobrovolná zkouška z českého jazyka a z cizího jazyka


Studijní obor 41-41-M/01 Agropodnikání

Praktická zkouška z odborných předmětů  27. – 28. 5. 2021

Ústní zkouška před zkušební komisí 10. – 11. 6. 2021
– ekonomické předměty, zemědělské předměty a dobrovolná zkouška z českého jazyka a z cizího jazyka


JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARNÍ OBDOBÍ 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2021 na základě opatření obecné povahy č. j. MSMT‑3267/2021‑3   

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Jarní zkušební období

Řádný termín společné části

Didaktické testy společné části se budou konat v období od pondělí 24. května 2021 do středy 26. května 2021. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy nejpozději do 7. června 2021.

Mimořádný termín společné části

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy nejpozději do 19. července 2021.

Mimořádný termín bude určen pro žáky, kteří se omluví z konání didaktických testů společné části z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény kvůli tomuto onemocnění.

Přihláška k mimořádnému termínu se podává řediteli školy, ve které měl žák konat řádný termín, současně s omluvou do 3 pracovních dnů od konání dané zkoušky v řádném termínu, nejpozději tedy v rozmezí dnů od 27.–31. května 2021 (dle data konání příslušné zkoušky).

Profilová část

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 1. června 2021 do 23. července 2021, praktické zkoušky je možné konat až do 27. srpna 2021.

Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce a formou praktické zkoušky lze konat od 19. dubna 2021. Konkrétní termíny konání povinných i nepovinných profilových zkoušek stanoví ředitel školy. Stanovené termíny zveřejní do 31. března 2021 na webových stránkách školy a seznámí s nimi žáky.

Podzimní zkušební období

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky žák odevzdává řediteli školy, ve které zkoušku konal nebo měl konat,  následujícím způsobem:

  1. Zná-li výsledky všech zkoušek společné i profilové části maturitní zkoušky do 19. července 2021, pak přihlášku odevzdá do 23. července 2021; pokud zná pouze výsledky všech zkoušek společné části, do tohoto data odevzdá přihlášku pouze k didaktickým testům pro podzimní zkušební období.
  2. Zná-li výsledek všech profilových zkoušek do 23. července 2021, pak přihlášku odevzdá do 30. července 2021.
  3. Koná-li žák praktickou zkoušku v období od 26. července do 27. srpna 2021, odevzdá přihlášku k praktické zkoušce pro podzimní zkušební období do 4 dnů od vykonání této zkoušky.

Žák tedy teoreticky může pro podzimní zkušební období podat pouze jednu přihlášku ke všem zkouškám, a to nejpozději do 23. července 2021 (třeba i v červnu 2021, pokud zná výsledky všech zkoušek), může však odevzdat celkem až 3 přihlášky pro podzimní zkušební období – první pouze ke zkouškám společné části, druhou ke zkouškám profilové části vyjma praktické zkoušky a třetí k praktické zkoušce.

Společná část

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat ve dnech od středy 1. září 2021 (od 12:15 hod.) do pátku 3. září 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2021

Profilová část

Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2020 uskuteční v období od 1. do 20. září 2021. Profilové zkoušky konané formou praktické zkoušky lze mimořádně konat do 30. září 2021.

KRITÉRIA HODNOCENÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Kritéria hodnocení MZ pro školní rok 2020/2021

NABÍDKA ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Nabídka zkoušek profilové části a praktických zkoušek pro obory Agropodnikání, Podnikání a Předškolní a mimoškolní pedagogika

MATURITNÍ TEMATA

Maturitní témata ústních zkoušek společné i profilové části a praktických zkoušek pro obory Agropodnikání, Podnikání a Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ SEZNAM ČETBY

Seznam školní četby platný pro obory Agropodnikání, Podnikání a Předškolní a mimoškolní pedagogika

VEŠKERÉ INFORMACE K MATURITÁM NAJDETE NA PORTÁLU „NOVÁ MATURITA“
Maturitní zkouška
INFORMACE PRO MATURANTY

MATURITNÍ ZPRAVODAJE

Maturitní zpravodaj je vydáván několikrát ročně a důležité informace, cenné rady a doporučení zde naleznou stejně tak maturanti, jako i pedagogové a vedení středních škol. (odkaz vede na web cermatu)