Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení pro obory:

41-41-M/01 Agropodnikání – 2 volná místa
65-51-H/01 Kuchař- číšník – 1 volné místo
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů – 4 volná místa
36-67-H/01 Zedník – 2 volná místa
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel – 8 volných míst
29-54-H/01 Cukrář – 1 volné místo
41-51-H/01 Zemědělec – farmář – 1 volné místo

(uzávěrka přihlášek 21. srpna 2020)

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení pro obory:

41-41-M/01 Agropodnikání – 6 volných míst
64-41-L/51 Podnikání – 2 volná místa
36-67-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel – 4 volná místa
36-67-H/01 Zedník – 3 volná místa
65-51-H/01 Kuchař – číšník – 5 volých míst
41-51-H/01 Zemědělec – farmář – 2 volná místa

(uzávěrka přihlášek 21. srpna 2020)

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO STUDIJNÍ OBORY
VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO UČEBNÍ OBORY
ZÁVAZNÁ PRAVIDLA (ORGANIZAČNÍ POKYNY) PRO UCHAZEČE ZEJMÉNA V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ KORONAVIRU SARS COV-2, KTEŘÍ SE ÚČASTNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:

Při vstupu do budovy školy musí uchazeč vždy předložit vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – přiloženo v dopise.

Rovněž musí dodržovat závazná pravidla (organizační pokyny) pro uchazeče v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 – přiloženo v dopise.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 16.6.2020 na adrese www.sos-souhtyn.cz a na úřední desce školy.

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole (oboru vzdělávání) musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku ředitelce školy a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn (do 23.6.2020)

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Jednotné časové schéma na webu Cermatu » zde «

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 »»

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitel školy první kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělání pro školní rok 2020/2021

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Číslo oboruNázev oboruForma studiaPočet žákůPočet tříd
41-41-M/01Agropodnikánídenní301
75-31-M/01Předškolní a mimoškolní pedagogikadenní301
29-54-H/01Cukrářdenní241
36-67-H/01Zedníkdenní241
41-55-H/01Opravář zemědělských strojůdenní301
65-51-H/01Kuchař – číšníkdenní301
41-51-H/01Zemědělec – farmářdenní241
23-68-H/01Mechanik opravář motorových vozideldenní301
64-41-L/51Podnikání – nástavbové studium dennídenní602
KRITÉRIA HODNOCENÍ UCHAZEČŮ O PŘIJETÍ PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ TESTŮ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 » zde «

PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE
INFORMACE PRO UCHAZEČE

Jednotná přijímací zkouška 2019 »

Testová zadání k procvičení český jazyk a literatura »

Testová zadání k procvičení matematika »

Tiskopisy přihlášek SŠ »