Přijímací řízení

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT č. j.: MSMT-43073/2020-3 a č. j.: MSMT – 1452/2021-1, vyhlašuje ředitelka školy první kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělání pro školní rok 2021/2022.

Pro obory vzdělání
41-41-M/01 Agropodnikání
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium denní
se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Písemné testy proběhnou v termínu 12. dubna 2021 a 13. dubna 2021.
Tento termín se na přihlášce neuvádí.
V případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů nebo bude tomuto počtu roven, může ředitelka školy rozhodnout, že přijímací zkouška se nebude konat.
Informace o případném nekonání jednotné přijímací zkoušky bude zveřejněna na internetových stránkách školy 8. března 2021.

Pro obory vzdělání
29-54-H/01 Cukrář
65-51-H/01 Kuchař – číšník
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů
36-67-H/01 Zedník
41-51-H/01 Zemědělec – farmář 
se přijímací zkouška nekoná.

Všechny přihlášky ke vzdělávání je nutno doručit ředitelce školy do 1. března 2021.

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
1. kolo
Číslo oboruNázev oboruForma studiaPočet žákůPočet tříd
41-41-M/01Agropodnikánídenní301
75-31-M/01Předškolní a mimoškolní pedagogikadenní301
29-54-H/01Cukrářdenní241
36-67-H/01Zedníkdenní241
41-55-H/01Opravář zemědělských strojůdenní301
65-51-H/01Kuchař – číšníkdenní301
41-51-H/01Zemědělec – farmářdenní241
23-68-H/01Mechanik opravář motorových vozideldenní301
64-41-L/51Podnikání – nástavbové studium dennídenní602
KRITÉRIA HODNOCENÍ UCHAZEČŮ O PŘIJETÍ PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Kritéria uvedena přiloženém souboru: