RODIČOVSKÉ SCHŮZKY

Zveme vás na rodičovské schůzky,
které se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu 2022 od 15:00 hodin.

Schůzky budou probíhat v jednotlivých kmenových třídách.