Nezařazené

EXKURZE NA ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITĚ

Dne 1. listopadu 2023 se pět žáků 4. ročníku oboru Agropodnikání zúčastnilo exkurze na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Cílem exkurze bylo seznámit žáky, zajímající se o studium na vysoké škole, s průběhem přijímacího řízení, studijními programy a vybavením univerzity, které mají studenti k dispozici během svého vysokoškolského studia.

Během dopoledního programu získali žáci základní informace o univerzitě, fakultě a jednotlivých studijních programech, které mohou studovat v rámci bakalářského nebo magisterského studia. Vyslechli si také krátké přednášky na téma ochrany půdy, rostlinolékařství, plevele a herbicidní rezistence, invazivní druhy rostlin nebo ekologické zemědělství. Shlédli praktickou ukázku práce s Ramanovým spektrometrem sloužícím k rychlé identifikaci neznámých chemických látek v pevném či kapalném skupenství.

Po obědě v univerzitní menze pokračoval odpolední program ukázkou hydroponie, prohlídkou skleníků a stáje. Na závěr si žáci prohlédli potravinářský pavilon. Tento pavilon slouží jako výukové centrum pro studenty a umožňuje jim osvojit si v rámci praktické výuky různé techniky zpracování obilovin, olejnin, ovoce, zeleniny, masa a mléka.

Exkurze poskytla žákům cenné informace při jejich rozhodování, kde pokračovat ve studiu po úspěšném zakončení střední školy.

Autor a foto: Ing. Petr Libra, učitel

231107_b2

Obrázek 1 z 19

Podobné příspěvky