Kuchař – číšník

KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
obor 65-51-H/01 (od 1. 9. 2009 počínaje prvním ročníkem)

Školní vzdělávací program (PDF soubor)

Pracovní a ochranné pomůcky »

Zaměření na přípravu jídel a vykonávání podnikatelských aktivit v oboru.

Jedná se o tříleté studium zakončené závěrečnou zkouškou, absolvent získává střední odborné vzdělání (výuční list) a odbornou přípravu pro výkon oboru kuchař – kuchařka.

Profil absolventa učebního oboru
– Ovládá techniky opracování potravin a jejich zpracování
– Ovládá dělení a porcování běžných druhů jatečné zvěře, drůbeže a zvěřiny
– Umí přípravu běžných a technologicky náročných jídel teplé a studené kuchyně, moučníků a nápojů
– Umí posoudit kvalitu potravin
– Ovládá estetické úpravy jídel
– Ovládá obsluhu a sestavování jídelního lístku
– Zná základy správné výživy
– Osvojuje si obchodně podnikatelské činnosti

Cílem oboru kuchař – kuchařka je poskytnout základní poznatky z celé oblasti společného stravování s převažující orientací na úsek technologie přípravy jídel. Těžiště je v osvojování odpovídajících profesních dovedností a návyků. Jen tak mohou být absolventi oboru dobře připraveni na povolání a na samostatné vykonávání ve všech typech provozních jednotek.Absolventi se po nezbytném zapracování uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. Osvojení základů podnikání umožní absolventům po delším zapracování stát se soukromým podnikatelem ve stravovacích službách.

Více v naší fotogalerii