Rozvoj venkova

Poradenství pro zemědělství a rozvoj venkova

Na základě § 29, odst. 3 zákona č. 18/2004 Sb. byla naše škola vybrána pro spolupráci s Ministerstvem zemědělství v oblasti uznávání kvalifikace zahraničních uchazečů v oboru zemědělský podnikatel. Za školu byla v uvedené záležitosti jako kontaktní osoba pověřena Ing. Pavezová.