Odborné učebny

ODBORNÉ UČEBNY
oboru PŘEDŠKOLNÍ a MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

1. Učebna Výtvarné výchovy

2. Keramická dílna

3. Učebna Hudební výchovy

4. Učebna Dramatické výchovy

5. Učebna Tělesné výchovy

6. Pracoviště IPX – Mateřské centrum „Duhový svět“

Kontakt:

Věra Vernerová
Mobil: 778522288