Přijímací řízení

INFORMACE K TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH
ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání písemných testů (zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2020/2021  

 

ZMĚNA TERMÍNŮ KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Na základě Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-4337/2021 – 6, které vydalo MŠMT ČR dne 15. 3. 2021, sdělujeme, že byly upraveny termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky:

  1. řádný termín bude 3. 5. 2021
  2. řádný termín bude 4. 5. 2021

  1. náhradní termín bude 2. 6. 2021
  2. náhradní termín bude 3. 6. 2021

Jednotnou přijímací zkoušku budou konat uchazeči, kteří podali přihlášku na obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..

 

ROZHODNUTÍ O NEKONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO OBORY AGROPODNIKÁNÍ A PODNIKÁNÍ

Rozhodnutí o nekonání jednotné přijímací zkoušky do oboru vzdělání:
41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ
Na základě vydaných jednotných kritérií pro 1. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 41-41-M/01 Agropodnikání  a vzhledem k tomu, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů, rozhodla ředitelka školy o nekonání jednotné přijímací zkoušky do tohoto oboru.

Rozhodnutí o nekonání jednotné přijímací zkoušky do oboru vzdělání:
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ – nástavbové studium 
Na základě vydaných jednotných kritérií pro 1. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání  a vzhledem k tomu, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů, rozhodla ředitelka školy o nekonání jednotné přijímací zkoušky do tohoto oboru.

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT č. j.: MSMT-43073/2020-3 a č. j.: MSMT – 1452/2021-1, vyhlašuje ředitelka školy první kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělání pro školní rok 2021/2022.

Pro obory vzdělání
41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ – nástavbové studium denní
75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
V případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů nebo bude tomuto počtu roven, může ředitelka školy rozhodnout, že přijímací zkouška se nebude konat.
Informace o případném nekonání jednotné přijímací zkoušky bude zveřejněna na internetových stránkách školy 8. března 2021.

Pro obory vzdělání
29-54-H/01 CUKRÁŘ
65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
41-55-H/01  OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
36-67-H/01 ZEDNÍK
41-51-H/01 ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ 
se přijímací zkouška nekoná.

Všechny přihlášky ke vzdělávání je nutno doručit ředitelce školy do 1. března 2021.

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
1. kolo
Číslo oboruNázev oboruForma studiaPočet žákůPočet tříd
41-41-M/01Agropodnikánídenní301
75-31-M/01Předškolní a mimoškolní pedagogikadenní301
29-54-H/01Cukrářdenní241
36-67-H/01Zedníkdenní241
41-55-H/01Opravář zemědělských strojůdenní301
65-51-H/01Kuchař – číšníkdenní301
41-51-H/01Zemědělec – farmářdenní241
23-68-H/01Mechanik opravář motorových vozideldenní301
64-41-L/51Podnikání – nástavbové studium dennídenní602

KRITÉRIA HODNOCENÍ UCHAZEČŮ O PŘIJETÍ PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

(K přihlášce je nutné doložit průměry za 1. pololetí předposledního a posledního ročníku)