Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023


VYHLÁŠENÍ 4. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023

Pro dvouletý studijní obor s maturitou:
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ – nástavbové studium denní – 9 volných míst

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO 4. KOLA  16. ZÁŘÍ 2022

VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023

Pro tříleté učební obory s výučním listem:
29-54-H/01 CUKRÁŘ – 1 volné místo
65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK – 1 volné místo

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO 3. KOLA  19. SRPNA 2022

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023

Pro čtyřleté studijní obory s maturitou:
41-41-M/01  AGROPODNIKÁNÍ – 6 volných míst
75-34-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA – 10 volných míst

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO 2. KOLA  20. KVĚTNA 2022


Pro tříleté učební obory s výučním listem:
29-54-H/01 CUKRÁŘ – 2 volná místa
65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK – 5 volných míst

23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL – 2 volná místa
41-55-H/01  OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ – 3 volná místa
36-67-H/01 ZEDNÍK – 6 volných míst

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO 2. KOLA  20. KVĚTNA 2022


VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitelka školy první kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělání pro školní rok 2022/2023.

Pro obory vzdělání
41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ – nástavbové studium denní
75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace.
Písemné testy proběhnou v termínu 12. dubna 2022 (ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě).
a 13. dubna 2022 (ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě).
Tento termín se na přihlášce neuvádí.

Pro obory vzdělání
29-54-H/01 CUKRÁŘ
65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
41-55-H/01  OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
36-67-H/01 ZEDNÍK
41-51-H/01 ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ 
se přijímací zkouška nekoná.

Všechny přihlášky ke vzdělávání je nutno doručit ředitelce školy do 1. března 2022.

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
1. kolo
Číslo oboruNázev oboruForma studiaPočet žákůPočet tříd
41-41-M/01Agropodnikánídenní301
75-31-M/01Předškolní a mimoškolní pedagogikadenní602
29-54-H/01Cukrářdenní241
36-67-H/01Zedníkdenní241
41-55-H/01Opravář zemědělských strojůdenní301
65-51-H/01Kuchař – číšníkdenní301
41-51-H/01Zemědělec – farmářdenní241
23-68-H/01Mechanik opravář motorových vozideldenní301
64-41-L/51Podnikání – nástavbové studium dennídenní602
KRITÉRIA HODNOCENÍ UCHAZEČŮ O PŘIJETÍ PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023