Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023

Pro školní rok 2022 – 2023 nebylo zatím vypsáno přijímací řízení.