Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitelka školy první kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělání pro školní rok 2023/2024.

Pro obory vzdělání
41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ – nástavbové studium denní
75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Písemné testy proběhnou v termínu 13. dubna 2023 (ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě).
a 14. dubna 2023 (ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě).
Tento termín se na přihlášce neuvádí.

Dále se koná školní přijímací zkouška pouze pro obor vzdělání 75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA v následujících termínech:

  1. termín: 19. dubna 2023
  2. termín: 20. dubna 2023

Pro obory vzdělání
29-54-H/01 CUKRÁŘ
65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
41-55-H/01  OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
36-67-H/01 ZEDNÍK
41-51-H/01 ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ 
se přijímací zkouška nekoná.

Všechny přihlášky ke vzdělávání je nutno doručit ředitelce školy do 1. března 2023.

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM
1. kolo
Číslo oboruNázev oboruForma studiaPočet žákůPočet tříd
41-41-M/01Agropodnikánídenní301
75-31-M/01Předškolní a mimoškolní pedagogikadenní602
29-54-H/01Cukrářdenní241
36-67-H/01Zedníkdenní241
41-55-H/01Opravář zemědělských strojůdenní301
65-51-H/01Kuchař – číšníkdenní462
41-51-H/01Zemědělec – farmářdenní241
23-68-H/01Mechanik opravář motorových vozideldenní301
64-41-L/51Podnikání – nástavbové studium dennídenní482
KRITÉRIA HODNOCENÍ UCHAZEČŮ O PŘIJETÍ PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ