Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 – 2025

Informace k přijímacímu řízení naleznete také na webu www.prihlaskynastredni.cz
>> odkaz zde <<

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a s vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitelka školy první kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělání pro školní rok 2024/2025.

Pro obory vzdělání
41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ – nástavbové studium denní
75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Pro tyto obory se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Školní přijímací zkouška se nekoná.

Pro obory vzdělání
29-54-H/01 CUKRÁŘ
65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
41-55-H/01  OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
36-67-H/01 ZEDNÍK
41-51-H/01 ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ 
Pro tyto obory se přijímací zkouška nekoná.

Všechny přihlášky ke vzdělávání je nutno podat v termínu od 1. února 2024 do 20. února 2024.

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM
Číslo oboruNázev oboru Forma studia Počet žáků Počet tříd
41-41-M/01Agropodnikánídenní301
75-31-M/01Předškolní a mimoškolní pedagogikadenní602
29-54-H/01Cukrářdenní241
36-67-H/01Zedníkdenní241
41-55-H/01Opravář zemědělských strojůdenní301
65-51-H/01Kuchař – číšníkdenní462
41-51-H/01Zemědělec – farmářdenní241
23-68-H/01Mechanik opravář motorových vozideldenní301
64-41-L/51Podnikání – nástavbové studium dennídenní602

KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Povinnou přílohou bude také hodnocení prospěchu
Požadovaný formulář naleznete >> zde <<

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST UCHAZEČE

Pro všechny nabízené obory vzdělání (kromě nástavbového Podnikání) je předpokladem přijetí splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče podle nařízení vlády 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Z toho důvodu je nutné doložit lékařský posudek s uvedením konkrétních oborů vzdělání (číslo oboru, název), na které se hlásíte.
Požadovaný formulář naleznete >> zde <<

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA – pátek 12. dubna 2024

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA – pondělí 15. dubna 2024

NÁHRADNÍ TERMÍN JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – pondělí 29. dubna 2024

NÁHRADNÍ TERMÍN JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – úterý 30. dubna 2024