Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024

VYHLÁŠENÍ 4. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

36-67-H/01 ZEDNÍK – 1 volné místo

Uzávěrka přihlášek 23. 8. 2023


VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK – 3 volná místa

36-67-H/01 ZEDNÍK – 3 volná místa

Uzávěrka přihlášek 22. 6. 2023

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ – 14 volných míst

65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK – 8 volných míst

36-67-H/01 ZEDNÍK – 9 volných míst

Uzávěrka přihlášek 25. 5. 2023

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2023

Přihlášky – do 1. 3. 2023

  • 13. a 14. dubna 2023 – jednotné přijímací zkoušky (JPZ)
  • 19. a 20. dubna 2023 – školní přijímací zkoušky (ŠPZ)
  • 4. a 5. května 2023 náhradní termín ŠPZ
  • 10. a 11. května 2023 – náhradní termín JPZ

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitelka školy první kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělání pro školní rok 2023/2024.

Pro obory vzdělání
41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ – nástavbové studium denní
75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Písemné testy proběhnou v termínu 13. dubna 2023 (ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě).
a 14. dubna 2023 (ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě).
Tento termín se na přihlášce neuvádí.

Dále se koná školní přijímací zkouška pouze pro obor vzdělání 75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA v následujících termínech:

  1. termín: 19. dubna 2023
  2. termín: 20. dubna 2023

Pro obory vzdělání
29-54-H/01 CUKRÁŘ
65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
41-55-H/01  OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
36-67-H/01 ZEDNÍK
41-51-H/01 ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ 
se přijímací zkouška nekoná.

Všechny přihlášky ke vzdělávání je nutno doručit ředitelce školy do 1. března 2023.

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM

1. kolo

Číslo oboru Název oboru Forma studia Počet žáků Počet tříd
41-41-M/01 Agropodnikání denní 30 1
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika denní 60 2
29-54-H/01 Cukrář denní 24 1
36-67-H/01 Zedník denní 24 1
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů denní 30 1
65-51-H/01 Kuchař – číšník denní 46 2
41-51-H/01 Zemědělec – farmář denní 24 1
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel denní 30 1
64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium denní denní 48 2

KRITÉRIA HODNOCENÍ UCHAZEČŮ O PŘIJETÍ PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ