Projekt „Dovybavení pracovišť odborného výcviku technických oborů“

Projekt „Dovybavení pracovišť odborného výcviku technických oborů 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, 36-67-H/01 Zedník, 41-41-M/01 Agropodnikání“

Dotace z Regionálního operačního programu NUTZ II Jihozápad
Reg. číslo projektu CZ.1.14/2.4.00/27.02897
Celkové výdaje na projekt 3 904 260 Kč
Realizace 1.10.2013 – 27.2.2015

Projekt řeší investiční záměr SOŠ a SOU HT modernizovat a zkvalitnit výuku odborného výcviku žáků oborů 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, 36-67-H/01 Zedník, 41-41-M/01 Agropodnikání a probíhal od října 2013 do února 2015.

SOŠ a SOU HT se snaží dlouhodobě poskytovat kvalitní vzdělávání a sledovat moderní trendy, aby zajistila konkurenceschopnost svých absolventů na trhu práce. Modernizovat vybavení školy je dlouhodobě problémem kvůli nedostatku finančních prostředků, a tak SOŠ a SOU HT hledá další zdroje financování, proto škola ráda využila možnosti získat finanční podporu z výzvy č. 27 z ROP NUTS II Jihozápad a pokračovat tak v modernizaci vybavení pracovišť odborného výcviku.

Hlavním cílem projektu je pomocí nákupu nových strojů a zařízení zlepšit vybavení školy (konkrétně svářečské dílny, zednické dílny a opravárenské dílny) a zajistit tak zkvalitnění procesu odborného technického vzdělávání s maximálním důrazem na podporu získání klíčových odborných kompetencí žáka využitím těchto moderních technologií.

Realizace projektu má následující přínosy:

1. snazší a samostatnější praktická výuka žáků,
2. vyšší bezpečnost práce – modernější zařízení,
3. díky praktickým dovednostem vyšší konkurenceschopnost absolventů na trhu práce,
4. zajištění plnění školního vzdělávacího programu,
5. motivace pro stávající i nové žáky,
6. zlepšení image školy a zvýšení poptávky po studiu na škole.

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Pracoviště dílen odborného výcviku svářečská dílna, Nádražní 76, Horšovský Týn

V rámci projektu bylo pořízeno toto vybavení:

a) Svářecí trenažer,
b) Pracoviště pro dělení materiálů plazmou,

s cílem přiblížení se vybavení v komerčních provozech, pro které připravujeme žáky na jejich budoucí povolání.

Pracoviště dílen odborného výcviku zednická dílna, Nádražní 76, Horšovský Týn

V rámci projektu bylo pořízeno toto vybavení:

1. Soubor zařízení k úpravě povrchů:
a. Vibrační pěch,
b. Reverzní vibrační deska,
2. Bloková pila pro řezání stavebních bloků včetně kotouče,
3. Kladivo bourací a sekací BOSCH GSH 27VC professional
4. Sestava bouracích kladiv,
5. Stavební lešení včetně stavebního vrtáku a krycí sítě.

Pracoviště dílen odborného výcviku opravárenská dílna, Horšov 1, Horšovský Týn

V rámci projektu bylo pořízeno toto vybavení:

1. Traktor kolový 4WD,
2. Nesený oboustranný pluh,
3. Žací stroj diskový nesený.
4. Pístový kompresor se zásobníkem

Pracoviště opravárenské dílny je v současně době nedostatečně vybavené pro naplnění školního vzdělávacího programu oboru Opravář zemědělských strojů a Agropodnikání.

Uplatnění pořízených strojů a zařízení bude pro obor Opravář zemědělských strojů v předmětu Zemědělské stroje a zařízení a Základy zemědělské výroby a pro obor Agropodnikání v předmětu Pěstování rostlin a zpracování rostlinných produktů , v předmětu Základy mechanizace a v předmětu Praxe.

VÝSTUPY PROJEKTU

Projekt jako takový je zaměřen na nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií, které umožní škole realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

S využitím nakoupených moderních strojů a technologií bude poskytována studentům školy moderní odborná praktická výuka.

ÚČEL PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je pomocí nákupu nových strojů a zařízení zlepšit vybavení odborných pracovišť školy (svářečská dílna, zednická dílna a opravárenská dílna) a zajistit tak zkvalitnění procesu odborného technického vzdělávání oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Zedník a Agropodnikání s maximálním důrazem na podporu získání klíčových odborných kompetencí žáka využitím těchto moderních technologií.

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění odborné složky přípravy v technických oborech (Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Zedník, Agropodnikání) v návaznosti na potřeby trhu práce.

Projekt výrazně zlepšuje podmínky počátečního vzdělávání a kvality výuky a jeho realizací dojde ke zlepšení vybavení školy a ke zkvalitnění procesu vzdělávání.

PARTNEŘI PROJEKTU

Partnerem projektu je Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32.

DLOUHODOBÉ PŘÍNOSY PROJEKTU

Pro cílovou skupinu:

1. studenty:
a. snazší a samostatnější praktická výuka,
b. vyšší bezpečnost práce – modernější zařízení,
c. díky praktickým dovednostem vyšší konkurenceschopnost na trhu práce,
d. zajištění plnění školního vzdělávacího programu,
e. motivace pro stávající i nové žáky
2. vyučující (teorie i odborného výcviku:
a. získání praktických zkušeností,
b. získání konkurenční výhody na trhu práce,
c. zvýšení odborné kvalifikace,
3. pro kraj/mikroregion/ obec:
a. zvýšení kvality vzdělávání v Plzeňském kraji,
b. optimalizace nabídky vzdělávání v Plzeňském kraji,
c. rozvoj odborného vzdělávání v Plzeňském kraji,
o zlepšení spolupráce mezi odbornými školami a potenciálními zaměstnavateli.