Svářečská škola

Ve smyslu dohodnutých zásad pro školení a zkoušky svářečů v České republice byl vydán Českou svářečskou společností ANB CERTIFIKÁT, kterým se zřizuje svářečská škola evidenční číslo 13/458 při Střední odborné Škole a Středním odborném učilišti, Littrowa 122, Horšovský Týn.

Rozsah oprávnění svářečské školy:

ZK 111 1.1 MMA – svařování obalenou elektrodou, svařovaný materiál, nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev

ZK 131 21 MIG – svařování tavící se elektrodou v inertním plynu – argon – hliník

ZK 135 1.1 MAG – svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG), – nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev

ZK 135 8 MAG – svařování tavicí se elektrodou v aktivním plynu – směsné plyny – oceli austenitové (nerezy)

ZK 141 1.1 TIG/WIG – svařování netavící se W-elektrodou v inertním plynu – Argon – nelegované oceli

ZK 141 8 TIG/WIG – svařování netavící se W-elektrodou v inertním plynu – Argon – nerezové oceli

ZK 141 21 TIG/WIG – svařování netavící se W-elektrodou v inertním plynu – Argon – hliník

ZK 311 1.1 Svařování plamenem – nelegované oceli

Svářečské kurzy dle ČSN EN ISO 9606:

ČSN EN ISO 9606-1

ČSN EN ISO 9606-2

Doškolení a přezkoušení svářečů a zaškolených pracovníků z bezpečnostních ustanovení dle ČSN 05 0705 – každý třetí čtvrtek v měsíci od 15.15 v Littrowě ulici 122, Horšovský Týn – cena 300,- Kč/metodu + DPH (21%). Kontakt: Ing. Petr Konáš, e-mail: konas@sos-souhtyn.cz, tel.: 379 410 051, mobil: 602 738 662, Ing. František Šmíd, mobil: 721 183 726.

Termíny konání základních kurzů:

ZK 111 1.1, ZK 131 21, ZK 135 1.1, ZK 135 8, ZK 141 1.1, ZK 141 8, ZK 141 21, ZK 311 1.1 – dle dohody.

Doškolení a přezkoušení svářečů a zaškolených pracovníků z bezpečnostních ustanovení dle ČSN 05 0705 – každý třetí čtvrtek v měsíci od 15.15 v Littrowě ulici 122, Horšovský Týn – cena 300,- Kč/metodu + DPH (21%).

(sraz vždy u zadního vchodu do budovy školy)

Kontakt:

Ing. Petr Konáš, e-mail: konas@sos-souhtyn.cz, tel.: 379 410 051, mobil: 602 738 662

Ing. František Šmíd, mobil: 379 410 074