Grantový projekt OPVK „Praktický výcvik žáků v Malém hospodářském dvoře Horšov“

Reg. číslo projektu CZ.1.07/1.1.30/02.0016
Maximální výše podpory 1.953.426,75 Kč
Realizace 1.4.2013 – 28.2.2015

Hlavním cílem projektu je kompletní organizační a metodická příprava na zprovoznění a vybavení MHD, zajištění provozu dvora samostatně žáky pod metodickým vedením učitele – ověřovatele aktivity 01, zaměstnance projektu.

Z prostředků školy pořídíme mladá zvířata a postupně budeme naplňovat kapacitu dvora. Vytvoříme podmínky pro provoz v rámci praktického vyučování oborů vzdělání agropodnikání, opravář zemědělských strojů se zaměřením na rozvoj odbornosti, podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků. Mimo projekt budou dvůr využívat v přírodovědných předmětech i ostatní obory vzdělání.

Připravíme workshopy k podnikání zaměřené na rodinné farmy, prodej ze dvora, farmářské trhy spojené s návštěvami farem a trhů.

Výstupy projektu budou:

  1. žáci, s praktickými zkušenostmi ze samostatné práce v MHD, z péče o zvířata a rostliny včetně evidence a sledování zdravotního stavu, z workshopů k podnikání.
  2. Ve 2 klíčových aktivitách vytvoříme, ověříme celkem 18 metodik a učebních textů včetně praktických úkolů pro žáky, které zpracují učitelé odborných předmětů. Metodiky a učební texty budou využívány ve výuce praktického vyučování. Zajistíme jejich uložení na síťovém disku školy.

Realizací projektu naplníme požadavky trhu práce na odbornost, samostatnost a odpovědnost žáků.

Předpokládáme zvýšený zájem o výše uvedené obory vzdělání.

MHD bude otevřen i pro ostatní školy a veřejnost zcela zdarma.