Mechanik opravář motorových vozidel

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
obor 23-68-H/01 (od 1. 9. 2009 počínaje prvním ročníkem)

Školní vzdělávací program (PDF soubor)
Pracovní a ochranné pomůcky »

Zaměření na opravu silničních vozidel, používání diagnostických přístrojů.

Jedná se o tříleté studium zakončené závěrečnou zkouškou, absolvent získává střední odborné vzdělání (výuční list) a odbornou přípravu pro výkon oboru automechanik. Součástí oboru je řidičský průkaz skupiny B a C.
Dále mohou žáci získat svářečský průkaz pro metodu ZK 135 1.1 svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG), certifikátu svářeče dle EN 287.

Profil absolventa učebního oboru
– Orientuje se v servisní a technické dokumentaci
– Čte technickou dokumentaci
– Vyzná se v elektroinstalaci
– Provádí běžnou údržbu za použití diagnostických přístrojů
– Je připraven na živnostenskou činnost
– Může se dále rozvíjet prostřednictvím specializovaných kurzů
– Je šetrný k životnímu prostředí

Cílem oboru automechanik je příprava pro úspěšné vykonávání oboru. Absolvent se dovede orientovat v technologické a servisní dokumentaci různých druhů a typů vozidel, samostatně stanoví správný postup při opravě vozidla. Důraz je kladen i na znalost základních strojních součástí, kinematických a tekutinových mechanismů; zná jejich činnost, funkce a dovede je samostatně opravit. Absolvent oboru získává nejen základní znalosti v oblasti elektrotechniky a elektroinstalace, ale i v oblasti strojírenství, zejména v jednoduchém strojním obrábění, rýsování. Dále se jeho vzdělání zaměřuje na ochranu povrchů proti škodlivým vlivům prostředí. Vedle těchto technických oblastí je absolvent vybaven i patřičnými znalostmi v oblasti administrativy, ekonomie, účetnictví a počítačové technologie, zejména prací s texty a příslušnými programy potřebnými pro jeho práci.
Svým vzděláním má vytvořeny předpoklady pro pozdější vlastní živnostenskou činnost.

Pracovní a ochranné pomůcky na odborný výcvik pro žáky 1. ročníku
– pracovní oděv (dvoudílné montérky nebo pracovní kombinéza)
– pracovní obuv s pevnou patou a špičkou
– pokrývka hlavy
– posuvné měřítko (šuplera)
– svinovací metr
– visací zámek (na šatní skříňku)
– ramínko na šaty
– ručník
– základní sada plochých klíčů
– kleště kombinované

Více v naší fotogalerii