Domov mládeže

Schůzka nově přijatých žáků do domova mládeže (případně jejich zákonných zástupců)
se uskuteční 4. 9. 2023 od 10.30 hodin v klubovně domova mládeže.

CHARAKTERISTIKA:

1. budova – Nádražní 78

2. budova – Nádražní 156

Pokoje jsou dvou – čtyřlůžkové.

Cena pro žáky školy činí  900 – 1000 Kč za měsíc.

V obou objektech je možnost připojení k internetu (WiFi).

KONTAKTY:

Kolářová Irena

vychovatelka DM Nádražní 156

Štruncová Hana

vychovatelka DM Nádražní 156

Zídková Marie

vychovatelka DM Nádražní 78

Zájemci o ubytování v domově mládeže ve školním roce 2023/2024 musí vyplněnou přihlášku podat nejpozději do 15. června 2023 (přihláška se odevzdává osobně ve škole nebo se zasílá na adresu školy).

O umístění nebo neumístění budou žadatelé písemně informováni.  Umístění uchazeči dostanou k ubytování podrobné informace.

Měsíční poplatek za ubytování za 1 kalendářní měsíc za 1 lůžko je 900 – 1000 Kč.

Vyhláška o školním stravování ukládá zajištění stravy pro celodenně ubytované žáky za cenu v rozmezí 88 – 193 Kč.