Informace podle zákona

Zveřejňování a povinnost poskytování informací dle zákona č.106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších právních předpisů /vzppp/

NázevStřední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122
Důvod a způsob založeníZřizovatel: Plzeňský kraj
 Nadřízený orgán: KÚ Plzeňského kraje – OŠMT
 Zřizovací listina vydaná dle §35 odst.2 písm.j zákona č. 129/00 Sb. o krajích,dle §16 zákona č.564/90 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství vzppp
Organizační strukturaOrganizační struktura ke stažení
Kontaktní spojeníPoštovní adresa i adresa pro osobní návštěvu:
 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
 Littrowa 122
 346 01 Horšovský Týn
Telefon379 410 051 – ústředna
 724 963 844 – mobil
Fax379 410 071
Adresa internetové stránkywww.sos-souhtyn.cz
Další elektronické adresysos-souhtyn@sos-souhtyn.cz
datová schránka g39vss
Případné platby poukázat8434321/0100 Komerční banka Domažlice
IČO00 376 469
DIČCZ 00 376 469
Úřední hodinyPo – Pá 9.00 – 11.00 hod.
(v době školních prázdnin budou úřední hodiny zveřejněny na stránkách školy)
DokumentyZákon č. 561/2004 Sb. /Školský zákon/ vzppp
 Nařízení vlády č. 689/04Sb. o soustavě oborů vzdělání vzppp
 www.msmt.cz
 Učební osnovy , Školní vzdělávací plány – zástupce ředitele pro teoretické vyučování
Žádosti o informace a příjem žádostí, stížností, podnětůHoršovský Týn, Littrowa 122 – žádost osobně, písemně, elektronickou poštou / administrativní pracovnice, zástupce ředitele pro teoret. vyučování/
Opravné prostředkyOdvolání – Krajský úřad, OŠMT, Škroupova 18, lhůta dle pokynů v rozhodnutí
Návody pro řešení životních situacíPřesměrování na portál veřejné správy   »
FormulářePro žáky a zákonné zástupce – soubory pro studenty, přihlášky ke studiu, stejnopisy vysvědčení a výučních listů v kanceláři školy
Žádosti a ostatní dokumenty ke stažení   »
Sazebník úhrad za poskytování informacíV souvislosti s poskytováním informací nepožadujeme úhrady.
 Přihlášky ke studiu – dle nákupní ceny
PředpisyŠkola jedná a rozhoduje dle těchto předpisů
 Zákon č. 561/2004 Sb. /Školský zákon/ vzppp
 Správní řád z. č. 500/2004 Sb vzppp
 Zákon č.106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím www.mvcr.cz /Sbírka zákonů/

ROZPOČET ŠKOLY


Výroční zprávy o činnosti školy zveřejněny ve sborovně školy.


Výroční zprávy SOŠ a SOU Horšovský Týn podle zákona č.106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím: