Podnikání

PODNIKÁNÍ (nástavbové studium)
obor 64-41-L/51

Školní vzdělávací program v PDF – denní
Pracovní a ochranné pomůcky »

Obor Podnikání je určen absolventům SOU. Jedná se o dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. Absolvent získává úplné střední odborné vzdělání.

Novinkou tohoto nástavbového studia je od 1. 9. 2010 možnost získání profesního průkazu řidiče zdarma. Tento profesní průkaz je poskytnut pouze žákům nástavbového studia – absolventům 3letých oborů vzdělání s výučním listem jako je např. Automechanik, Opravář zemědělských strojů a dalších technických oborů , kde žáci získávají řidičské oprávnění skupiny C.

Výuka je zajišťována v předmětu Silniční nákladní doprava, který je zařazen jako volitelný předmět. Výcvik je organizován vedoucím autoškoly a zajišťují ho lektoři pro výcvik. Výuka je rozložena do 1. a 2. pololetí v 1. ročníku a 1. pololetí v 2. ročníku.

Uplatnění absolventů

– Ekonomické, provozně-ekonomické
– Obchodní a administrativní činnosti
– Samostatné podnikání
– Studium na VOŠ a vysokých školách
– Plnohodnotní řidiči motorových vozidel skupiny C

Více v naší fotogalerii