DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Aktivity doučování jsou od 1. 1. 2022 financovány z Nástroje pro oživení a odolnost EU, v rámci podpory podpory EU.

https://doucovani.edu.cz/.