Profesní průkaz

Sedmihodinová školení 
Místo konání školení: budova školy, Littrowa 122, Horšovský Týn
Kontakt: Novák Josef, tel.: 778 522 287 (Ing. Konáš Petr, tel.: 602 738 662)

Obecné informace

SOŠ a SOU Horšovský Týn byla dne 11. 5. 2009 udělena akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů v rozsahu skupin řidičského oprávnění C, C+E.

V rámci projektu UNIV 2 Kraje (Proměna škol v centra celoživotního učení) byl zpracován program dalšího vzdělávání „Vstupní školení ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro skupinu C, C+E“.

Akreditované školicí středisko nabízí veřejnosti možnost výuky a výcviku vstupního školení ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro skupiny C, C+E v základním rozsahu 140 hodin podle zákona č. 247/2000 Sb. ve znění p. p. p. a prováděcí vyhlášky č.156/2008 Sb.

Formulář přihlášky ke stažení.

Získaná kvalifikace je: Řidič nákladního automobilu – podmínkou je úspěšné složení zkoušky z profesní způsobilosti řidiče, kterou absolvent vykoná u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v Horšovském Týně a získá průkaz profesní způsobilosti řidiče. Tato zkouška není součástí vzdělávacího programu.

Akreditované školící středisko:
k provozování výuky a výcviku vstupního školení ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro skupiny C, C+E v základním rozsahu 140 hodinpro žáky školy v nástavbovém studiupro cizí účastníkyk provozování pravidelného školení řidičů

Pravidelné školení

Rozsah tohoto školení je stanoven novelou zákona o odborné způsobilosti k řízení silničních vozidel č. 374/2007 Sb. . Zákonem stanovený rozsah školení je 35 hodin, které musí řidič absolvovat v pěti letech každoročně po sedmi hodinách.

K termínům pravidelného školení vydalo Ministerstvo dopravy 12. 08. 2009 metodický pokyn – č.j. 112/2009-160-PPZŘ/1, ve kterém se vyjadřuje ke lhůtám každoročního, opakovaného školení. Podle této metodiky se lhůty k opakovanému školení počítají vždy k datu vydání profesního průkazu.

Termíny pravidelného školení

Po domluvě s ing. Petrem Konášem 602 738 662
Cena školení je 750 Kč včetně DPH.

Lektor: Josef Novák, tel. 778522287

Místo konání: SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122

Důležité upozornění:
Konání školení musí akreditované školicí středisko oznámit příslušnému obecnímu úřadu, odboru dopravy, nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem konání školení. Proto je bezpodmínečně nutné podat přihlášku včas – viz uzávěrka přihlášek.

Minimální počet účastníků v každém termínu je 8.

Účastníci školení předloží ke kontrole řidičský a profesní průkaz.

Kontaktní adresa: SOŠ a SOU, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn

ing. Petr Konáš 602 738 662
Kontaktní e-mail: sos-souhtyn@sos-souhtyn.cz

Josef Novák, tel. 778522287