PROJEKT „VÝSTAVBA VÝCVIKOVÉ STÁJE PRO SKOT S UKÁZKOVOU VÝROBNOU MLÉČNÝCH PRODUKTŮ“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002132

Hlavním cílem realizace projektu je vybudování výcvikové stáje pro skot s ukázkovou výrobnou mléčných produktů za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích přírodní vědy, technické a řemeslné obory ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů školy na trhu práce.

Výstupem projektu bude:

  • moderní výcviková stáj pro skot s kapacitou 20 dojnic a 15 kusů mladého skotu s moderní technologií dojení,
  • ukázková výrobna mléčných produktů (sýrů),
  • odborná učebna a kabinet.

Nově vybudované prostory budou sloužit jako učebna přírodovědných předmětů a pracoviště praktického vyučování a výuky odborných předmětů přírodovědných a technických oborů.

Součástí projektu budou také úpravy venkovního prostranství.

Rozpočet projektu je 20 mil. Kč, z toho dotace činí 18 mil. Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu žadatele/příjemce dotace.