Školská rada

Volby do školské rady

Na základě voleb do školské rady byli dne 7. prosince 2017 zvoleni následující členové rady:

  • paní Michela Kodadová a paní Olga Votavová – za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
  • pan Ing. František Šmíd a pan Ing. Petr Konáš za pedagogické pracovníky školy

Jmenovaní kandidáti krajským úřadem:

  • Ing. Jan Kadlec
  • Ing. Josef Holeček

Funkční období nové školské rady je tři roky (2018 – 2020).