Předškolní a mimoškolní pedagogika

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
obor 75-31-M/01 (od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem)

UČEBNÍ PLÁN OBORU (soubor PDF)

Zaměření na výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na výchovu dětí předškolního věku; na výchovu dětí a mládeže mimo vyučování, obecně rozvíjející jejich osobnost, zájmy, znalosti tvořivé schopnosti, popř. zaměřená na jejich resocializaci; na obsahové a organizační zajišťování zájmových činností všeobecného zaměření a vyplňování volného času dětí a mládeže, popř. dospělých; výchovné činnosti s dětmi a mládeží v zařízeních sociální péče zaměřené na další rozvoj jejich sociálních, pracovních a dalších dovedností a návyků včetně rozvíjení jejich zájmových činností, spojené s používáním pedagogických metod do získání kvalifikace ze speciální pedagogiky.

Jedná se o čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Výuka je rozdělena na část teoretickou a praktickou.

Uplatnění absolventů

– Učitel/ka mateřské školy
– Učitel/ka přípravné třídy ZŠ
– Vychovatel/ka
– Pedagog/pedagožka volného času
– Možnost pokračovat na vysoké škole a VOŠ

KMENOVÉ UČEBNY

UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

UČEBNA – KERAMICKÁ DÍLNA

UČEBNA – HUDEBNÍ VÝCHOVA