Školní jídelna

CHARAKTERISTIKA

Školní kuchyně má kapacitu 500 jídel. Jsou zde zaměstnány 4 kuchařky a vedoucí školní jídelny. Zajišťuje obědy pro žáky, zaměstnance, pracovníky jiných školských zařízení a pro cizí strávníky v rámci doplňkové činnosti. Většinou jsou připravována dvě hlavní jídla, polévka, nápoj, zeleninový salát nebo ovoce. Studentům, kteří jsou ubytováni v domově mládeže, jsou poskytovány i snídaně a večeře.

Kontakt

Odhlašování a přihlašování obědů na následující den lze provádět do 14.00 hodin těmito způsoby:
1. Čipem na terminálu, který je umístěn na chodbě před jídelnou
2. Prostřednictvím Internetu v systému VIS na www.strava.cz
3. Telefonicky u vedoucího školní jídelny na číslech 379 410 066 nebo 778 475 168 (do 7.30 hodin téhož dne)

Kde nás najdete:

Littrowa č. 128
GPS: 49.5270158N, 12.9429425E

Cena stravy žáci od 1. 1. 2024

Snídaně + přesnídávka              38,- Kč
Oběd                                               47,- Kč
Večeře                                            37,- Kč
Druhá večeře                               22,- Kč
——————————————————–
Celodenní strava                      144,- Kč

 

Cena oběda cizí strávníci:         105,- Kč

Výdej obědů

Žáci

11:25 – 12.30 h

Cizí strávníci

10.45 – 11.15 h
12:00 – 12.30 h

V době neplánované nepřítomnosti studenta ve škole lze odebrat školní oběd pouze první den. Další obědy je nutno odhlásit. V případě neodhlášení žák hradí plnou cenu oběda jako cizí strávník, tzn. 105,00 Kč namísto 47,00 Kč.


POKYNY K PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Pro možnost odebírání obědů ve školní jídelně Littrowa 122 nebo školním penzionu Horšov NUTNO:
– Odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování vedoucí školní jídelny p. Králové
– Zřídit povolení k inkasu z Vašeho běžného účtu ve prospěch č.ú. 8434321/0100
– Zakoupení čipu 126,- Kč (po ukončení stravování a vrácení čipu se částka za čip vrací)

Všichni přihlášení strávníci mají ve dnech teoretické výuky automaticky přihlášen oběd č. 1 (příp. snídani, oběd a večeři – všichni ubytovaní na domovech mládeže) v jídelně Littrowa 122.
Odhlásit jídlo či zvolit oběd č. 2 musí každý strávník sám
Ve dnech konání odborného výcviku (v sudý nebo lichý týden) jsou obědy v jídelně Littrowa 122 automaticky odhlášeny.
V případě zájmu o oběd v jídelně Littrowa 122 musí přihlásit oběd každý strávník sám

Objednávání, volba jídla a odhlašování jídla:

  • Je možné jen do 14.00 hod. na den následující. Na pondělí nutno objednat nebo odhlásit jídlo nejpozději do 14.00 hod. v pátek předcházejícího týdne. 

Jídelna 6698

Uživatel: jménopříjmení

Heslo: jménopříjmení (heslo doporučujeme změnit po prvním přihlášení v sekci – nastavení – změna hesla)

Jídelníček – volba jídel, ODESLAT, ODHLÁSIT! 

  • Čipem přes terminál u školní jídelny

Přihlášení čipem

Volba jídel

ODHLÁSIT! 

  • Osobně, příp. telefonicky u vedoucí školní jídelny p Králové na tel: 379 410 066, 778 475 168 (pouze v naléhavých případech např. nemoc) nejpozději do 14.00 hod. předchozího dne.