Opravář zemědělských strojů

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
obor 41-55-H/01

Školní vzdělávací program (PDF soubor)
Pracovní a ochranné pomůcky »

Zaměření na demontáže, kontroly a opravy strojních částí, provádění kontroly.

Jedná se o tříleté studium zakončené závěrečnou zkouškou, absolvent získává střední odborné vzdělání (výuční list) a odbornou přípravu pro výkon oboru opravář zemědělských strojů.

Profil absolventa učebního oboru
– Provádí technickou údržbu, seřizování a opravy strojů
– Provádí renovace, demontáže podskupin a částí strojů
– Provádí výměny podskupin a částí strojů
– Umí svařovat elektrickým obloukem a plamenem
– Umí řezat kyslíkem
– Řídí motorová vozidla skupiny C
– Ovládá diagnostické přístroje a využívá jejich údajů
– Umí svoji práci vykonávat šetrně k životnímu prostředí

Cílem oboru opravář zemědělských strojů je příprava pro povolání, ve kterém absolvent dokáže uplatnit znalosti základů zemědělské výroby, provádí technickou údržbu, seřizuje zemědělské stroje, včetně nákladních automobilů, provádí renovace součástí, demontáže. Důraz je kladen i na znalost svařování plamenem, řezání kyslíkem a svařováním v ochranné atmosféře. K oboru patří i ovládání nákladních automobilů a řidičský průkaz v rozsahu skupin T, B, C. Absolvent oboru umí pracovat s diagnostickými přístroji a využívá jejich výsledků pro svoji práci. V neposlední řadě se orientuje v základních vztazích své profese k životnímu prostředí, vykonává svoji profesi tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení.
Žáci získají svářečský průkaz pro metodu ZK 135 1.1 svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG), ZK 311 1.1 a svařování plamenem, dále mají možnost získání certifikát svářeče dle EN 287,

Pracovní a ochranné pomůcky na odborný výcvik pro žáky 1. ročníku oboru opravář zemědělských strojů
– pracovní oděv (dvoudílné montérky nebo pracovní kombinéza)
– pracovní obuv s pevnou patou a špičkou
– pokrývka hlavy
– posuvné měřítko (šuplera)
– svinovací metr
– visací zámek (na šatní skříňku)
– ramínko na šaty
– ručník
– základní sada plochých klíčů
– kleště kombinované.

Více v naší fotogalerii