Zedník

ZEDNÍK
obor 36-67-H/01

Školní vzdělávací program (PDF soubor)
Pracovní a ochranné pomůcky »

Zaměření na zdění, osazování prefabrikátů, provádění izolací, montáž sádrokartonu.

Jedná se o tříleté studium zakončené závěrečnou zkouškou, absolvent získává střední odborné vzdělání (výuční list) a odbornou přípravu pro výkon povolání zedník.

Profil absolventa učebního oboru
– Čte a orientuje se ve výkresech
– Zhotoví jednoduché skicy a náčrty
– Rozměří, založí a osadí stavební konstrukce
– Postaví a demontuje lehké lešení, které nevyžaduje speciální bezpečnostní školení
– Používá materiálové a výkonové normy
– Dokáže si připravit a upravit pracoviště
– Vede písemnou dokumentaci související s prováděnou prací
– Přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí

Příprava v oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen uplatňovat získanou odbornou kvalifikaci při samostatné činnosti ve stavebnictví. Po ukončení odborné přípravy a po úspěšném vykonání zkoušky má absolvent základní znalosti o používaných materiálech a technologiích. Umí samostatně vyzdívat zdivo z různých materiálů, osazovat stavební prefabrikáty, provádět vnitřní a vnější omítky, provádí i jednoduché izolatérské, betonářské, železářské, kladečské a obkladačské práce, osazuje výrobky přidružené stavební výroby, ovládá základní práce při opravách a rekonstrukcích budov, suchých montážích stavebních konstrukcí a zateplování staveb.

Pracovní a ochranné pomůcky na odborný výcvik pro žáky 1. ročníku oboru zedník
– pracovní oděv (dvoudílné montérky nebo pracovní kombinéza)
– pracovní obuv s pevnou patou a špičkou
– pokrývka hlavy
– vodováha
– zednická lžíce
– zednické kladívko
– plastové hladítko
– provázek
– dvoumetr
– visací zámek (na šatní skříňku)
– ramínko na šaty
– ručník

NĚKTERÉ PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ

Více v naší fotogalerii