Mateřské centrum

Od 17. září je v naší škole otevřeno nové mateřské centrum „DUHOVÝ SVĚT“ v Nádražní ulici.

Mohou ho bezplatně navštěvovat děti od 2 do 6 let, každý všední den od 8 do 12 hodin.

Pro děti mají žákyně oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika s vedoucí učitelkou připravené různé aktivity. Rodiče si mezitím mohou zajistit svoje osobní záležitosti (návštěvy lékaře, úřadů, apod.).

Děti mají v mateřském centru příležitost k aktivnímu trávení volného času, pozvolnému začleňování do dětského kolektivu, navazování nových přátelství, získávání zkušeností, nápadů a podnětů.

Srdečně Vás zveme.

Více ze života centra najdete na našem Facebookovém profilu.

KONTAKT

Věra Vernerová (vedoucí Mateřského centra)
vernerovav@sos-souhtyn.cz
778 522 288

Tiskové zprávy z otevření mateřského centra:

Napsali o nás:

VÝSTAVA – „VÁNOČNÍ MĚSTEČKO“
Autor: Věra Vernerová, vedoucí Mateřského centra, 18. 12. 2019

V učebnách výtvarné výchovy v budově SOŠ a SOU v Nádražní ulici jsme si prohlédli výkresy studentů v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. A pak jsme s velkým zájmem zjišťovali, co všechno se může prodávat ve stáncích ve Vánočním městečku: vánoční ozdoby, perníčky, svařák, slaměné ozdoby, dřevěné hračky aj. Výstava se nám moc líbila, děkujeme!