Cukrář

CUKRÁŘ
obor 29-54-H/01 (od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem)

Školní vzdělávací program (PDF soubor)
Pracovní a ochranné pomůcky »

Zaměření na přípravu cukrářských výrobků a vykonávání podnikatelských aktivit v oboru.

Jedná se o tříleté studium zakončené závěrečnou zkouškou, absolvent získává střední odborné vzdělání (výuční list) a odbornou přípravu pro výkon oboru cukrář.

Profil absolventa učebního oboru
– Ovládá techniky zpracování surovin
– Umí přípravu běžných cukrářských výrobků
– Ovládá techniky přípravy náročných cukrářských výrobků
– Umí posoudit kvalitu surovin
– Ovládá estetické úpravy výrobků
– Zná základy správné výživy
– Osvojuje si obchodně podnikatelské činnosti

Cílem oboru cukrář je poskytnout základní poznatky z celé oblasti výroby cukrářských výrobků s převažující orientací na úsek technologie přípravy. Těžiště je v osvojování odpovídajících profesních dovedností a návyků. Jen tak mohou být absolventi oboru dobře připraveni na povolání a na samostatné vykonávání ve všech typech provozních jednotek.Absolventi se po nezbytném zapracování uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. Osvojení základů podnikání umožní absolventům po delším zapracování stát se soukromým podnikatelem ve stravovacích službách.

Pro praxi je žákům k dispozici naše cukrárna: