Teoretická výuka

Ing. Babková Věra

učitel (OP - ekonomické,TEV)
vedoucí praxe - předškolní a mimoškolní pedagogika

Ing. Bílková Hana

učitel (ANJ, EKO)

Mgr. Blacká Věra

učitel (TEV, PEK)
výchovná poradkyně

Mgr. Blahník Jiří

učitel (CJL, DEJ)

Mgr. Bobková Jitka

učitel (ANJ)

Mgr. Cihlář František

učitel (TEV, BIO)

Bc. Burešová Karolína

učitel (CHO, BIO, CHE)

Ing. Cinková Zuzana

učitel (IKT, OBN)

Fiala Tomáš

učitel (OP - zemědělské)
vedoucí školní farmy

Mgr. Fialová Růžena

učitel (ČJL, VV)

Mgr. Gramanová Irena

učitel (HV, CJL)

Mgr. Grimm Michaela

učitel (NEJ)

Ing. Bc. Herzigová Lucie

učitel (ANJ, CHE)

Bc. Hofmeisterová Jana

učitel (OP - gastronomické)

Ing. Holá Hana

učitel (OP - chov koní)

Mgr. Holoubková Jiřina

učitel (HHN)

Ing. Libra Petr

učitel (OP - ekonomické předměty)

Mgr. Ledvinová Jarmila

učitel (OBN, DEJ)

Mgr. Lengálová Barbora

učitel (ANJ)

Ing. Holub Tomáš

učitel (OP - zemědělské, IKT)

Mgr. Hudcová Zdeňka

učitel (MAT, IKT)
metodik IT

Ing. Kozina Tomáš

učitel (EKO. CHE)

Mgr. Kuželka Petr

učitel (TEV)

Mgr. Málková Jarmila

učitel (NEJ, ANJ)

Mgr. Man Michal

učitel (CJA, OBN)

Ing. Manová Michaela

učitel (OP - stavební)

Mgr. Matulková Jarmila

učitel (CJL, OBN)

Ing. Mužík Václav

učitel (OP - zemědělské)

Ing. Pavezová Magda

učitel (OP - zemědělské)
vedoucí praxe - agropodnikání

Pinker Milan

učitel (OP - zemědělské)

Poul Michal DiS.

učitel (HV)

Mgr. Říha Hynek

učitel (MAT, CHE)

Mgr. Sazama Josef

učitel (FYZ, IKT)

Ing. Schleiss Václav

učitel (OP - zemědělské)

Mgr. Schröpfer Martin

učitel (TEV, IKT)

Ing. Sládek Rostislav

učitel (MAT, ANJ)

Svobodová Jana

učitelka (odborné předměty)

Ing. Šmíd František

učitel (OP - strojírenské)

Mgr. Švarcová Lenka

učitel (CJL, OBN)

Mgr. Tomiová Silvie

učitel (ANJ)

Ing. Vlasák Jaroslav

učitel (OP - zemědělské)

Mgr. Zahořová Iva

učitel (HHN, DHV)

Mgr. Dis. Zoubková Anna

učitel (HHN)