Teoretická výuka

Ing. Babková Věra

učitel (OP - ekonomické,TEV)
vedoucí praxe - předškolní a mimoškolní pedagogika

Mgr. Blacká Věra

učitel (TEV, PEK)
výchovná poradkyně

Mgr. Blahník Jiří

učitel (CJL, DEJ)

Mgr. Bobková Jitka

učitel (ANJ)

Mgr. Cihlář František

učitel (TEV, BIO)

Fiala Tomáš

učitel (OP - zemědělské)
vedoucí školní farmy

Mgr. Grimm Michaela

učitel (ANJ)

Ing. Haladová Lenka

učitel (OP - zemědělské)

Ing. Bc. Herzigová Lucie

učitel (ANJ, CHE)

Bc. Hofmeisterová Jana

učitel (OP - gastronomické)

Ing. Holá Hana

učitel (OP - chov koní)

Mgr. Holoubková Jiřina

učitel (HHN)

Ing. Holub Tomáš

učitel (OP - zemědělské, IKT)

Mgr. Hudcová Zdeňka

učitel (MAT, IKT)
metodik IT

Ing. Kopecký Martin

učitel (OP)

Mgr. Kuželka Petr

učitel (TEV)

Mgr. Ledvinová Jarmila

učitel (OBN, DEJ)

Mgr. Lengálová Barbora

učitel (ANJ)

Lengálová Jana

učitel (HV)

Ing. Libra Petr

učitel (OP - ekonomické předměty)

Mgr. Málková Jarmila

učitel (NEJ, ANJ)

Mgr. Man Michal

učitel (CJA, OBN)

Ing. Manová Michaela

učitel (OP - stavební)

Mgr. Matulková Jarmila

učitel (CJL, OBN)

Ing. Mužík Václav

učitel (OP - zemědělské)

Ing. Pavezová Magda

učitel (OP - zemědělské)
vedoucí praxe - agropodnikání

Poul Michal DiS.

učitel (HV)

Mgr. Říha Hynek

učitel (MAT, CHE, IKT)

Mgr. Sazama Josef

učitel (FYZ, IKT)

Ing. Schleiss Václav

učitel (OP - zemědělské)

Ing. Sládek Rostislav

učitel (MAT, ANJ)

Ing. Šmíd František

učitel (OP - strojírenské)

Mgr. Šleglová Eva

učitel (ANJ, NEJ)

Mgr. Švarcová Lenka

učitel (CJL, OBN)

Ing. Vlasák Jaroslav

učitel (OP - zemědělské)

Mgr. Zahořová Iva

učitel (HHN, DHV)

MgA. Zajíc Vladimír

učitel (DV)

Ing. Zavadilová Marcela

učitel (MAT)