Teoretická výuka

Ing. Babková Věra

učitel (OP - ekonomické,TEV)
vedoucí praxe - předškolní a mimoškolní pedagogika

Mgr. Blacká Věra

učitel (TEV, PEK)
výchovná poradkyně

Mgr. Blahník Jiří

učitel (CJL, DEJ)

Mgr. Bobková Jitka

učitel (ANJ)

Mgr. Cihlář František

učitel (TEV, BIO)

Fiala Tomáš

učitel (OP - zemědělské)
vedoucí školní farmy

Mgr. Fialová Petra

učitel (MAT, FYZ)

Mgr. Fialová Růžena

učitel (CJL, VV)

Mgr. Grimm Michaela

učitel (NEJ)

Ing. Halada Václav

učitel (OP - zemědělské)

Ing. Zavadilová Marcela

učitel (MAT)

Ing. Bc. Herzigová Lucie

učitel (ANJ, CHE)

Bc. Hofmeisterová Jana

učitel (OP - gastronomické)

Ing. Holá Hana

učitel (OP - chov koní)

Mgr. Holoubková Jiřina

učitel (HHN)

Ing. Holub Tomáš

učitel (OP - zemědělské, IKT)

Mgr. Hudcová Zdeňka

učitel (MAT, IKT)
metodik IT

Ing. Kopecký Martin

učitel (OP)

Mgr. Kuželka Petr

učitel (TEV)

Mgr. Ledvinová Jarmila

učitel (OBN, DEJ)

Mgr. Lengálová Barbora

učitel (ANJ)

Lengálová Jana

učitel (HV)

Ing. Libra Petr

učitel (OP - ekonomické předměty)

Mgr. Málková Jarmila

učitel (NEJ, ANJ)

Mgr. Man Michal

učitel (CJA, OBN)

Ing. Manová Michaela

učitel (OP - stavební)

Mgr. Matulková Jarmila

učitel (CJL, OBN)

Ing. Mužík Václav

učitel (OP - zemědělské)

Ing. Pavezová Magda

učitel (OP - zemědělské)
vedoucí praxe - agropodnikání

Ing. Pořízková Vendula

učitel (OP - ekonomické)

Poul Michal DiS.

učitel HV

Pytelková Daniela

učitel HV

Mgr. Říha Hynek

učitel (MAT, CHE, IKT)

Mgr. Sazama Josef

učitel (FYZ, IKT)

Mgr. Šleglová Eva

učitel (ANJ, NEJ)

Ing. Šmíd František

učitel (OP - strojírenské)
technolog svářečské školy

Mgr. Štengl Pavel

učitel (HV)

Mgr. Švarcová Lenka

učitel (CJL, OBN)

Ing. Vlasák Jaroslav

učitel (OP - zemědělské)

Mgr. Zahořová Iva

učitel (HHN, DHV)

MgA. Zajíc Vladimír

učitel (DV)